تاریخ: 1396/09/23 - ساعت: 1:1

٢٠مهر، سر ارادت ما به خواجه اهل راز


٢٠مهر، سر ارادت ما به خواجه اهل راز
تاریخ انتشار: پنجشنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۶
نویسنده:

حافظ، سخنگوی ضمیر ناآگاه ایرانی است. حرف حافظ تمام نشدنی است، برای اینکه حرف دل است و حرف گذشته دور و دراز یک سرزمین.

         منبع:


تازه ترین
اعضا
پربازدیدترین