تاریخ: 1396/10/27 - ساعت: 1:1

مصوبات - شورای عالی استان ها


Placeholder
کارکنان شهرداری که عضو شورا شدند بعد از اتمام دوره می توانند به محل خدمت خود باز گردند

در جلسه شورای پژوهش شورای عالی استان ها اصلاحیه بند 2 ماده 28 قانون شوراها مبنی بر اینکه کارکنان شهرداری که برای عضویت در شورا استعفا می دهند بعد از اتمام دوره شورا می توانند به محل خدمت خود باز گردند.

Placeholder
مصوبات امروز جلسه شورای عالی استان ها از زبان چمران

رئیس شورای عالی استان ها، پس از پایان سی و ششمین اجلاسه این شورا مصوبات جلسه امروز را تشریح کرد.

Placeholder
آغاز سی و ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها/ تصویب طرح "اطلاق عنوان شهیدخدمت به جانباختگان اتش نشانی و محیط بانی"

سی و ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها با یک مصوبه مهم در خصوص شهدای آتش نشان و محیط بان ادامه دارد.