تاریخ: 1396/10/27 - ساعت: 1:1

لیست محتوایی که حاوی کلمه‌ی کلیدی "اعتقاد" می‌باشند:


عضو شورای اسلامی شهر شاهرود گفت: امروز دشمن برای ایجاد دعواهای مختلف سراغ ایران آمده تا اعتقادات شیعه به دنیا صادر نشود

وابستگی به بانکها، عدم قاطعیت در پرداخت هزینه اصلاحات، عدم پذیرش خطاهای سیاستی، نبود اعتقاد به کاهش هزینه‌های جاری و عدم شفافیت از جمله دلایلی است که تداوم دولت فعلی را غیر ممکن می‌سازد.

از خصوصیات مهندس الویری اعتقاد به شورایی اداره کردن امور و نظرخواهی از نخبگان است به علاوه این که خود از تجربه و تخصص کاری بالایی برخوردار هستند.