تاریخ: 1396/10/27 - ساعت: 1:1

لیست محتوایی که حاوی کلمه‌ی کلیدی "توضیحاتی" می‌باشند:


مجلس خبرگان درپی انتشار فیلمی از جلسه رای‌گیری مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 14 خرداد 1368 در فضای مجازی به توضیح بخش هایی از جلسه انتخاب رهبری اقدام کرد.